Städning i hemmet

”Till oss kan man vända sig med i stort sett allt som rör hushållet” säger Peter Svanborg, VD på Hjälp Hemma, som är ett företag i den bransch som kallas hushållsnära tjänster. ”Det är inte lite man ska hinna med i dag, särskilt om man är en barnfamilj. Det är hämtning och lämning på dagis, körning till idrottsaktiviteter och så mycket annat. Om vi på Hjälp Hemma då kan komma in och avlasta en familj och på så sätt skapa mer utrymme för att de kan umgås med sina barn och ha roligt tillsammans, då känns det som en ganska viktig insats”, säger Peter.

Företaget jobbar hela tiden på att bli bättre på att kundanpassa sina tjänster. Det ska finnas ett abonnemang som passar varje person. Så det gäller att ta reda på hur behoven ser ut.

”Det är det som är så kul med det här jobbet. Att träffa så mycket människor och få en ganska klar bild av hur folk lever i dag.

Nu jobbar vi än så länge endast inom storstadsregionen men det ändå intressant att se hur människors tillvaro ser ut nuförtiden”.

HjälpHemma är ett modernt företag där man praktiserar ett modernt ledarskap. Öppenhet och kommunikation står högt på agendan. Man har också kurser och workshops i dessa ämnen för att skapa ett lättare sätt att umgås och därmed få saker genomförda på ett effektivare sätt.

”För mig känns det minst lika viktigt att vårda kontakten med alla mina anställda som med kunderna”, avslutar Peter.

https://www.hjalphemma.se/stadservice/hemstadning/