Lång erfarenhet av arbete med både operativa och strategiska HR ärenden.

HRM Solutions har lång erfarenhet av arbete med både operativa och strategiska HR ärenden. Vi har hjälpt både svenska och internationella företag genom komplicerade omstruktureringsfaser. Läs mer om vår historia och vision på http://hrmsolutions.se Vi har en gedigen kompetens både när det gäller att bygga upp HR funktioner från grunden och att effektivisera och strömlinjeforma en existerande operation. Om du är nyfiken på oss och våra tjänster, tveka inte att kontakta  oss. Telefonnumret är  +46 722 216 750. Du kan också skicka ett email till info@hrmsolutions.se.

En av de tjänster vi tagit fram är ett mentorskapsprogram som vänder sig till HR chefer och konsulter. Ofta innebär det en fördel att ha en utomstående expert att vända sig till, speciellt för den som ställs inför nya typer av problem. Det gäller speciellt för HR chefer som nyligen befordrats eller som måste handskas med en komplicerad företagsomvandling. I sådana lägen kan du vända dig till HRM Solutions. Vi erbjuder tips och råd om hur man handskas med förändringsprocesser.

HRM Solutions mentorskapsprogram skräddarsys för varje enskild kund. Vi utgår alltid från individuella förutsättningar och den specifika miljö som adepten verkar i. Programmet varar vanligtvis 1 år och omfattar runt 10 möten, men det kan förkortas eller förlängas beroende på kundens specifika behov och önskemål. Vi ser mentorskapsprogrammet som en möjlighet för HR chefer att växa in i en ny roll och där sätta sin personliga prägel på verksamheten.

För kvalificerad expertis inom HR, vänd dig till HRM Solutions! På vår hemsida, hrm solutions.se,, hittar du mer om oss.

Alla dieter är bra utom de dåliga

Detta är ett allt för sant påstående. Det finns en grundregel som alla dieter måste följa. Och det är att mängden energi som intas måste vara mindre än den som förbrukas. Ingen diet fungerar som inte följer detta. Sedan finns det ett par regler som måste följas om det ska vara en bra och effektiv diet. Den ena är att rätt sorts mat äts och att motionen sker på rätt sätt.  Rätt mat är balanserad och nyttig. Rätt motion är också varierad.
Många dieter följer dessa grundregler, men lägger till någon komponent för att verka ny, speciell och kanske dra ut lite pengar av den förtvivlade bantaren som provat allt och vill prova något nytt.
En sådan diet är den magnetiska dieten. Denna diet följer konceptet att alla livsmedel har en magnetism som lockar antingen hälsa eller sjukdom. Den kräver att du dricker bara vatten och äter vissa livsmedel med “uppfriskande magnetism” samt följer ett livsmedelsschema som skapar ett kaloriunderskott.
Dieten fungerar. Ingen kan säga något annat. Det är en mycket enkel metod där du äter näringsrika livsmedel som frukt, grönsaker och fullkornsprodukter kombinerat med en kontrollerad mängd och motion. Men det har ingenting med varornas magnetism att göra. Om du skalar bort allting som har med magnetism och magnetismens eventuella funktioner att göra så har du de strikta reglerna som gäller för alla dieter som återgavs ovan. Resten är skräp.
Vill du läsa om riktiga och vettiga dieter kan du gå in på http://www.viktexpert.se

Vad är grejen med skrock

Man kan fundera över skrock och varför så många lägger så stor tilltro till något vars effekt inte går att bevisa. Egentligen handlar det snarare om människans behov av att kontrollera det okontrollerbara. Vi har svårt att förlika oss på att vi inte kan påverka vissa företeelser i livet. Företeelser som styrs av slumpen. Det är därför skrock är så vanligt förekommande bland spelare. När de inte kan påverka spelets utgång med hjälp av skicklighet, hårt arbete eller intelligens – då använder de skrock. Skrockritualerna ändrar inte spelets utgång – men skapar en känsla av kontroll. Och det är känslan av kontroll som är det viktigaste.
Mycket skrock har en grund i förnuftiga råd. Men någonstans har den bakomliggande orsaken försvunnit och kvar blir bara en övernaturlig föreställning.
Inom teatervärlden finns exempelvis en skrockfullhet kring att man inte får vissla när man är uppe på teaterscenen. Detta härstammar från den tid då scenarbetare jobbade uppe under taket med att hissa dekorer upp och ner. De använde visslingar som signaler. Om du då visslar på scenen kan det ha effekten att du får ett stort kulissbygge i huvudet. Och det är ju minst sagt otur.
Vid spelbordet sägs det innebära otur om andra personer rör dina spelmarker, du låna ut pengar till en annan spelare under ett pågående spel eller tappa korten på golvet. Allt detta kan ju härledas rent logiskt varför detta skulle vara en dålig idé. Vill du läsa om spel och vadslagning kan du gå in på www.vadslagningar.se.