Fastigheter och Lantmäteriet

Att definiera en fastighet är inte alltid så lätt, som vi nämnde tidigare är det alltså enligt Jordabalken en ”fast egendom med tillhörande markområde”.
Jordabalken var en av nio balkar i 1734 års lag. Av denna ursprungliga lag finns det inget kvar längre utan den har upphävts och ändrats flera gånger genom åren. Den nuvarande Jordabalkslagen fick sitt ursprungliga skick 1970 och är den lag som reglerar fastigheter, mark, fastighetsrätt och hyresrätt osv. Det tolfte kapitlet i den svenska jordabalken brukar benämnas hyreslagen.
Den verksamhet som i Sverige bevakar alla fastigheter, kallas Lantmäteriet.

Antal fastigheter i Sverige ökar ständigt, man beräknar att antalet ökas i antal med 20 000 fastigheter om året. Varje enskild fastighet har en särskild fastighetsbeteckning som är unik för just den fastigheten. Denna kan man använda som referens till exempel vid kontakt med elektriker eller telefonreparatörer, när de ska ta sig in till centraler och arbeta. Om du vill bygga ut din fastighet eller ändra dess gränser när det kommer till markområden måste du kontakta Lantmäteriet som sedan 1974 sköter alla typer av ärenden som rör sådant. Lantmäteriet är ett statligt verk som har regionala och kommunala myndigheter och kontor som alla arbetar med fastigheter och fastighetsrelaterade ärenden. Lantmäteriet hette tidigare Statens lantmäteriverk och blev en egen myndighet den 1 september 2008. Lantmäteriets syfte är bland annat att utarbeta geografisk information, bestämma ortnamn och ansvara för Sveriges fastighetsindelning. Lantmäteriverket skapades 1974 när man slog ihop Rikets Allmänna Kartverk och Lantmäteristyrelsen. http://www.husvarderaren.se

This entry was posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *