Lång erfarenhet av arbete med både operativa och strategiska HR ärenden.

HRM Solutions har lång erfarenhet av arbete med både operativa och strategiska HR ärenden. Vi har hjälpt både svenska och internationella företag genom komplicerade omstruktureringsfaser. Läs mer om vår historia och vision på http://hrmsolutions.se Vi har en gedigen kompetens både när det gäller att bygga upp HR funktioner från grunden och att effektivisera och strömlinjeforma en existerande operation. Om du är nyfiken på oss och våra tjänster, tveka inte att kontakta  oss. Telefonnumret är  +46 722 216 750. Du kan också skicka ett email till info@hrmsolutions.se.

En av de tjänster vi tagit fram är ett mentorskapsprogram som vänder sig till HR chefer och konsulter. Ofta innebär det en fördel att ha en utomstående expert att vända sig till, speciellt för den som ställs inför nya typer av problem. Det gäller speciellt för HR chefer som nyligen befordrats eller som måste handskas med en komplicerad företagsomvandling. I sådana lägen kan du vända dig till HRM Solutions. Vi erbjuder tips och råd om hur man handskas med förändringsprocesser.

HRM Solutions mentorskapsprogram skräddarsys för varje enskild kund. Vi utgår alltid från individuella förutsättningar och den specifika miljö som adepten verkar i. Programmet varar vanligtvis 1 år och omfattar runt 10 möten, men det kan förkortas eller förlängas beroende på kundens specifika behov och önskemål. Vi ser mentorskapsprogrammet som en möjlighet för HR chefer att växa in i en ny roll och där sätta sin personliga prägel på verksamheten.

För kvalificerad expertis inom HR, vänd dig till HRM Solutions! På vår hemsida, hrm solutions.se,, hittar du mer om oss.

This entry was posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *