Vad är grejen med skrock

Man kan fundera över skrock och varför så många lägger så stor tilltro till något vars effekt inte går att bevisa. Egentligen handlar det snarare om människans behov av att kontrollera det okontrollerbara. Vi har svårt att förlika oss på att vi inte kan påverka vissa företeelser i livet. Företeelser som styrs av slumpen. Det är därför skrock är så vanligt förekommande bland spelare. När de inte kan påverka spelets utgång med hjälp av skicklighet, hårt arbete eller intelligens – då använder de skrock. Skrockritualerna ändrar inte spelets utgång – men skapar en känsla av kontroll. Och det är känslan av kontroll som är det viktigaste.
Mycket skrock har en grund i förnuftiga råd. Men någonstans har den bakomliggande orsaken försvunnit och kvar blir bara en övernaturlig föreställning.
Inom teatervärlden finns exempelvis en skrockfullhet kring att man inte får vissla när man är uppe på teaterscenen. Detta härstammar från den tid då scenarbetare jobbade uppe under taket med att hissa dekorer upp och ner. De använde visslingar som signaler. Om du då visslar på scenen kan det ha effekten att du får ett stort kulissbygge i huvudet. Och det är ju minst sagt otur.
Vid spelbordet sägs det innebära otur om andra personer rör dina spelmarker, du låna ut pengar till en annan spelare under ett pågående spel eller tappa korten på golvet. Allt detta kan ju härledas rent logiskt varför detta skulle vara en dålig idé. Vill du läsa om spel och vadslagning kan du gå in på www.vadslagningar.se.

This entry was posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *