Vem kan vi tacka för elektriciteten?

Vem kan vi tacka för elektriciteten?
Det finns inget direkt svar på den frågan. För det första var det ju ingen som uppfann elektriciteten, utan det var en rad med olika forskare genom århundradena som upptäckte olika egenskaper hos elektriciteten. En av dessa forskare var William Gilbert. Han levde och verkade under andra hälften av 1500-talet. Hans huvudsakliga yrke var läkare och sedermera hovmedikus för Elisabeth I och Jakob I. Men han brann också för naturfilosofi och var känd för sina undersökningar av magnetism och elektricitet. Man brukar betrakta hans studier i ämnet som de som la grunden för läran om magnetismen och elektriciteten. Han upptäckte den magnetiska induktionen och skrev om den i den berömda skriften ”De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure”.  Det var Gilbert som myntade själva ordet elektricitet. I boken redogör Gilbert för experiment där han drar slutsatser kring jordens magnetism. Han sluter sig till att jorden har en egen magnetism och det är den som styr kompassnålen norrut. Tidigare hade man ansett att det var Polstjärnan som innehade denna dragningskraft. I boken redogör han även för statisk elektricitet genom att använda bärnsten. Eftersom bärnsten på grekiska heter elektron beslutade han sig för att kalla kraften ”elektrisk kraft”.
Idag är elektricitet något vi alla tar för givet. Det finns ju bara där, i våra uttag i väggen. Men fortfarande kan vi inte helt förklara vad det är. Men vi vill ha det, och så billigt som möjligt.
Du få billig el om du går in på elpris.biz.

This entry was posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *